1 iul. 2014

Coaching si Comunicare (II)Prima parte aici: Coaching şi comunicare (I)
ICF masoara comunicarea eficientă in procesul de coaching pe trei direcţii
 1. Ascultarea activă

capacitatea de a te concentra cu totul pe ceea ce spune şi pe ceea ce nu spune clientul, pentru a înţelege semnificaţia celor spuse în contextul dorinţelor  clientului şi pentru a putea să ofere sprijin autentic în modul în care clientul se exprimă pe sine în ceea ce spune.


ICF consideră semnificative următoarele opt aspecte pentru evaluarea gradului de ascultare activă:
 1. - agenda care este urmărită de către coach în cadrul procesului de coaching este cea a clientului, nu cea pe care o are coach-ul.
 2. - coach-ul aude ce obiective şi îngrijorări are clientul, ce convingeri şi valori are în privinţa a ceea ce este posibil, precum şi a ceea ce nu este posibil
 3. - distinge între cuvinte, tonul pe care sunt spuse şi limbajul nonverbal care însoţesc cuvintele respective.
 4. - sumarizează, parafrazează, reia şi repetă ceea ce spune clientul pentru a asigura un nivel ridicat de claritate şi comprehensiune
 5. încurajează, acceptă, explorează şi întăreşte exprimarea de către client a sentimentelor, percepţiilor sale, a crezurilor pe care le exprimă şi a sugestiilor pe care le afirmă, relativ la situaţia dată.
 6. - integrează diversele aspecte ce apar în conversaţia de coaching şi le dezvoltă pe baza ideilor şi sugestiilor clientului.
 7. - „pune punctul pe i” sau, altfel spus, înţelege esenţa a ceea ce comunică clientul şi îl ajută pe acesta să observe lucrurile importante, şi evită astfel să se angajeze în povestiri lungi şi amănunţite
 8. - permite clientului să „cureţe” situaţia, fără să critice sau să susţină anumite faţete, sprijinind astfel înaintarea spre pasul următor în rezolvarea unei situaţii.

           2.      Întrebări puternice

abilitatea de apune întrebări care să reveleze clientului informaţia de care are nevoie – şi pe care el o deţine, dar nu e conştient de ea – pentru a aduce un aport maxim în procesul de coaching, precum şi clientului, în rezolvarea problemei
 1. -pune întrebări care arată că chiar ascultă activ şi că înţelege perspectiva clientului
 2. - pune întrebări care invită la a descoperi, care favorizează un altfel de a percepe şi înţelege realitatea, care pot face să apară determinare, angajare în a face ceva, de a creiona un plan de acţiune (de exemplu, întrebări care pun sub semnul întrebării presupunerile clientului)
 3. - pune întrebări deschise care suscită răspunsuri ale clientului care îl sprijină pe acesta să crească gradul de claritate asupra problemei, asupra posibilităţilor pe care le are de a rezolva, îi oferă ocazia să afle şi să înveţe lucruri noi legate de problemă, de contextul ei şi de el însuşi.
 4. - pune întrebări care îl pun în mişcare pe client spre ceea ce îşi doreşte, nu întrebări care să facă persoana respectivă să se justifice sau să se întoarcă spre analiza trecutului

        3.      Comunicarea directă

capacitatea de  comunica eficace în timpul sesiunii de coaching şi de a folosi acel limbaj care să aibă cel mai mare impact pozitiv asupra clientului.

 1. -coachul este clar, coerent şi direct în felul în care îşi spune părerea şi oferă feedback
 2. - re-cadrează şi formulează articulat fraze care să ajute clientul să privească şi din altă perspectivă ceea ce doreşte sau acele aspecte asupra cărora se simte nesigur
 3. - formulează cu claritate obiectivele sesiunii de coaching, agenda întâlnirii, şi scopul tehnicilor sau exerciţiilor pe care le propune.
 4. - foloseşte limbajul adecvat, arătând clientului cel mai mare şi vizibil respect (nu foloseşte limbaj care poate arăt sexism, rasism, sau un limbaj prea tehnic sau colocvial, sau folosind un jargon)
 5. - foloseşte metafore şi analogii care să ajute să ilustreze, să facă vizibilă o descriere verbală.

sursa: www.coachfederation.org 
(c) Magda Bunea pentru prezenta traducere si adaptare