18 sept. 2017

Modelul de coaching OSKAR /Modele de coaching 11


OSKAR

Este un model folosit cu precădere în demersurile de coaching de tip solution focused, model care ambiționează să facă mai rapidă, mai eficientă și mai eficace focalizarea clientului pe soluție (care e, cum se poate realiza etc.), decât pe problemă (de ce a apărut, cum se manifestă etc.)
OSKAR e un acronim ce a fost obținut din inițialele în engleză ale celor cinci faze ale procesului de coaching:


 Sursa imaginii: model de coaching oskar de pe www.free-management-ebooks.com

  • Outcome/rezultatul:  ce dorește să obțină clientul – pe termen lung, mediu și scurt. Cu alte cuvinte care ar fi scenariul perfect de rezolvare a problemei. În această fază a sesiunii, persoanei respective i se vor adresa întrebări despre ce vrea să obțină din sesiunea respectivă  și cum va ști că acel lucru le va fi util în soluționarea situației. E un stadiu al procesului de coaching în care coachul poate să folosească cu succes întrebarea ”Dacă s-ar produce un miracol și ai găsi soluția, ce ar trebui să se întâmple în fapt?” Răspunzând , clientul are ocazia să vizualizeze și să detalieze rezultatul pe care și-l dorește.
  • Scaling/măsurarea: după ce persoana căreia i se oferă coaching și-a clarificat imaginea rezultatului dorit, coachul pune întrebări care să ajute la stabilirea cât mai realistă a poziției clientului față de soluționarea descrisă anterior. E vorba de a-l invita pe client să se poziționeze pe o scală de la 1 la 10 față de obiectivul dorit, din diverse perspective: cât de aproape e în prezent, cât dorește să înainteze – chiar și o întrebare aparent paradoxală ”cât de mult își dorește să înainteze?” poate fi de mare folos.
  • Know-how/ce și cum se poate face: în această fază a coachingului în care trebuie alocat suficient timp pentru a evidenția resursele pe care le are clientul, cum poate recurge la ele, ce îi trebuie în plus și cum poate avea acces.  Coachul adresează întrebări deschise, pentru a-l ajuta pe client să fie cât mai realist în aprecierea lucrurilor pe care le are de făcut și a măsurii în care le poate face, precum și a demersurilor curajoase pe care le poate întreprinde. 
  • Affirm&Action/afirmare și acțiune: este faza în care coachul trebuie să ofere validare, remarci prin care să reia și să recunoască, cu încredere și admirație, acele aspecte pe care clientul le-a enumerat ca puncte forte ale sale, ca abilități pe care se bazează în soluționarea problemei sale – sau ca situații din viața lui care favorizează atingerea rezultatului dorit. Pot fi folosite exprimări de tipul ”sunt impresionat de cunoștințele pe care le ai în domeniul...”, ”extraordinar cum te-ai descurcat în trecut, se vede puterea de a duce lucrurile la bun sfârșit”, ”din ce spui, e evident că vei reuși să...”
  • Review/recapitulare: este faza dedicată evaluării progresului făcut spre soluție ca urmare a acțiunilor făcute de client în timpul dintre sesiuni. Adeseori, această recapitulare are loc la începutul sesiunii următoare. Accentul trebuie pus pe a vedea ce a mers bine prin întrebări de genul: ”ce e mai bine acum?”, ”ce ai făcut pentru ca schimbarea să aibă succes?”, ”ce te gândești să schimbi mai departe?”, ”care e următorul pas?”

Copyright Magda Bunea pentru prezenta traducere și adaptare după The Solutions Focus, autori Paul Jackson și Mark Mc. Kergow