12 aug. 2017

FUEL(1) - Modele de coaching


În românește, acronimul ar putea fi tradus prin ”alimentează”, cu toate sensurile ”motoare”, energizante, de punere în mișcare, de asigurare a materialului de combustie care e necesar în orice deplasare spre.. CEVA*.

Modelul apare descris pentru prima dată în cartea The Extraordinary Coach: How the Best Leaders Help Others Grow, de John Zenger și Kathleen Stinnet, apărută în 2010. Este un model ulterior modelului de coaching structurat de către Sir John Whitmore, în 1992. Interesant de observant că GROW apare chiar în titlul cărții. De altfel, demersul autorilor este afirmat și urmat încă de la început: cum să furnizeze liderilor un instrument care să determine și să susțină follower-ul să își urmeze conducătorul – să se pună în mișcare spre obiectivele derivate din misiunea companiei și să îi materializeze (sic!) viziunea. Deci, în ce scop, cu ce, cum, cu ce, când.. alimentăm?


FUEL este un model de coaching în 4 etape: Frame, Understand, Explore, Lay out

    1.  Frame: stabilirea cadrului conversației de coaching, convenind asupra scopului, procesului și rezultatelor dorite ale discuției. Este important să avem în vedere că antrenorul gestionează  procesul prin care se ajunge la rezultatul dorit de către cel căruia i se oferă coaching, în timp ce acesta din urmă este deținătorul conținutului conversației.

În cadrul acestei etape, în general, e vorba de trei secvențe:
    -   Identificarea comportamentului sau a problemei pentru care persoana respectivă dorește să găsească o schimbare/soluție.
     -  Determinarea clară a scopului sau a rezultatelor pe care clientul/angajatul dorește să le atingă în urma respectivei conversații de coaching.
     -  Acordul asupra procesului de antrenare: coach-ul poate prezenta pe scurt, dacă e cazul, informații asupra modului cum se va desfășura dialogul.

(va urma :)


Copyright pentru prezenta traducere și adaptare Magda Bunea. 
Conform Legii drepturilor de autor, orice preluarea - integrală sau parţială - a acestui text este interzisă fără acordul scris al autorului traducerii.
 

 
...............................

*CEVA e un acronim pe care îl folosim în activitatea de NESTworking™ pentru a desemna ceea ce numim ”întregul comunicațional”, sintagmă derivată din termenul ”întreg filatelic”, uzual în activitatea de profil.
Need... ceva? :) Or some FUEL?
Vă puteți înscrie la primul (din numai două) workshop OPEN din această toamnă.  Sunt numai 9 locuri.
Atelierele OPEN sunt organizate in colaborare cu Brain Fitness prin platforma www.revdepov.ro/ateliere/NESTworking