29 aug. 2011

breaking the fear

Breaking the Fear Barrier*

” A company's worst enemy is not always the competition.
Sometimes it's the fear that lives within its own walls.”


Cercetările Gallup au arătat că, indiferent de tipul industriei, de marimea companiei sau de nivelul ierarhic, jumătate dintre angajaţii americani se simt prizonieri în companiile în care lucrează, lipsiţi de orice putere să schimbe această situaţie.
Oficial, desigur, nu sunt ”prinşi”, dar aşa simt. Organizaţia nu simte, dar are pierderi enorme în productivitate, preocuparea faţă de client şi profit.
Extinsă pe şase continente, cercetarea a identificat aceeaşi ”frică limitativă” – fear barrier – ca fiind cauza distrugerii firmelor din interior.

Toate aceste organizaţii aveau strategii corecte de dezvoltare, politici şi proceduri, dar ceva le stătea în cale – se împotmoliseră, erau ”prinse” şi orice făceau nu puteau să oprească pierderile. Cercetarea a arătat că, în orice sector de activitate, public sau privat, ceea ce ducea la auto-distrugere era frica.

Frica de a pierde personal ceva duce la distrugerea a înseşi sursei câştigului prezervat prin frică. Oamenii sunt extrem de reactivi, îşi apără ce au ferindu-se unii de alţii, submişi realităţii pe care o resimt ca validată de organizaţie, comunicarea e falsificată, eludând astfel realitatea în care activează organizaţia şi limitând capacitatea acesteia de a fi valoroasă pentru mediul real – chiar motivul existenţei ei.

Un management al limitării pierderilor (personale sau de grup)
are ”succes”: duce la pierderea motivării,
a interesului şi preţuirii muncii,
”frica zdrobeşte oamenii şi le ucide entuziasmul şi energia.”
Recursul la birocraţie este reflex,
lucrurile o iau la vale şi
pare că nimic nu le mai poate opri.

Tom Rieger, autorul cărţii, arată că ”pentru că barierele cauzate de frică au fost construite în interiorul organizaţiei, tot în interiorul organizaţiei pot fi şi distruse.”

Dacă scapi de frică, schimbarea în bine este un fapt natural.

În acest proces, liderii organizaţiei au rolul principal validând comportamentele curajoase şi lăsând fără efect comportamentele care încearcă să submineze curajul.
Numai dacă elimini frica poţi crea un mediu de muncă care să garanteze succesul.

*Breaking the Fear Barrier:
How Fear Destroys Companies from the Inside Out,
and What to Do About It
Tom Rieger, GALLUP PRESS
http://gmj.gallup.com/content/147410/breaking-fear-barrier.aspx