4 sept. 2011

Despre om ca despre operă literară..

”(...) unde există diferenţiere,
există tensiune, deci mişcare.
La limită, opera de cea mai mare originalitate
pare să se situeze în afara sistemului,
ca o fericită alternativă a acestuia,
dar, în realitate, tot ce o precede se află în el (..).”

Principiile comunicării literare, Maria Corti