20 nov. 2015

Ascultarea: Basic Coaching (3)


Ascultarea activă este capacitatea de a te concentra cu totul pe ceea ce spune - cu cuvinte şi fără cuvinte - persoana căreia îi oferi coaching, pentru a înţelege semnificaţia celor spuse în contextul dorinţelor sale şi pentru a putea să oferi sprijin autentic în demersul de soluţionare - clarificare, evaluare, alegere, verificare, acţiune - a situaţiei pe care o prezintă.

În cadrul ascultării, atenţia coach-ului va fi concentrată asupra a CE spune clientul, asupra a CUM spune, dar şi asupra congruenţei celor două comunicări.Numai astfel, coach-ul poate aproxima cu un grad mare de probabilitate modalitatea în care persoana respectivă se raportează la obiectivul său (G), la realitatea (R) şi opţiunile(O) sale, la determinarea de a acţiona în sensul obţinerii rezultatului (W) dorit - cu un cuvânt, la GROW, numele generic (aici, în sensul ''care generează'') al oricărui demers de învăţare şi dezvoltare.

Desigur, nimic nu e nou sub soare şi avem şansa să beneficiem de formulări, apărute de-a lungul istoriei omenirii, care au un nivel de claritate excepţional pentru definirea unor aspecte ale vieţii, în general - oamenii nu au avut dorinţa şi capacitatea de a excela în ceea ce fac doar din.. 1970, de când coaching-ul a fost recunoscut ca o metodologie formalizată pentru creşterea performanţei.Astfel de formulări clarificatoare devin pur şi simplu instrumente de mare eficacitate tocmai prin plusul de ''luminare'' pe care îl aduc în zona crepusculară în care apar problemele, iar prin acest fascicul luminos e atacată cu succes obscuritatea care prezervă problema, care îi permite să fie - şi chiar să se dezvolte! -, folosindu-se de acest mediu neclar ca generator de false realităţi şi opţiuni, şi, adesea, şi de false obiective. În coaching, mi se par importante două astfel de perspective instrumentalizabile:

O bună ascultare în sesiunea de coaching asigură calitatea şi succesul întregului proces. Într-adevăr, fără să creşti gradul de conştientizare a ce şi cum faci nu ai cum să creezi premise reale de progres: pur şi simplu, nu ai o referinţă la care să te raportezi şi făţă de care să poţi evalua veridic ce faci diferit. Fraza pe care o auzim adesea din partea persoanelor care apelează la coaching este ''E greu să schimb, a devenit a doua mea natură!'' Sprijinul pe care îl oferă coach-ul este esenţial -  în egală măsură - pentru ca clientul să îşi înţeleagă natura actuală şi pentru ca clentul să îşi recunoasca propria capacitate de a ''face'' astfel de naturi - deci de a ajunge la acel mod de a fi în care problema actuală nu mai există. 

În acest context, se vede şi mai clar cât de importante sunt competenţele de ascultare autentică. Coach-ul are nevoie el însuşi să ajungă să aibă ''natura'' adecvată unui antrenor de calitate. Propriul nivel de conştientizare a proceselor de comunicare intra-personale este esenţial în  gestionarea prestaţiei în sesiunea de coaching. Pentru aceasta sunt foarte utile perspective de self-coaching prin metoda Inner Game, a lui Timothy Gallwey, să afli cum poţi menţine la ''serviciu'' Eul 2, cel creativ, curajos, mobil, dar determinat în a face lucruri noi, potrivite cu prezentul în care te afli şi cu intenţia vieţii personale, în pofida presiunii conformităţii şi atitudinii critice şi de erodare a încrederi în sine a Eului 1. Un mare câştig în progresul spre a deveni un coach bun este şi exersarea gândirii critice pe descoperiri relativ recente în neuroştiinţe cum este jocul de putere asupra minţii noastre între Eul care trăieşte mobilitatea şi confruntarea prezentului (Experience Self) şi Eul care asigură confortul amintirii fixate (Remembrance Self) - teorie dezvoltată de Daniel Kahneman.


Ca orice acţiune de calitate, ascultarea poate fi măsurată prin atenţie, empatie, respect. O măsură poate neaşteptată este curiozitatea, în sensul ei bun, de încredere că există lucruri noi şi interes de a le afla pentru a creşte în cunoaşterea proceselor de problematizare şi soluţionare specifice clientului din faţa ta. Să observăm că ''detectarea'' ei confirmă atenţia mai mare la client decât la tine, ca urmare o muncă ce vădeşte stăpânirea profesiei de coach, deci garantează un serviciu de acompaniere de calitate.


Conform standardelor ICF, sunt considerate semnificative următoarele opt aspecte pentru evaluarea gradului de ascultare activă:
1. agenda care este urmărită de către coach în cadrul procesului de coaching este cea a persoanei, nu cea a coach-ului.
2. coach-ul aude ce obiective şi îngrijorări are individual respectiv, ce convingeri şi valori are în privinţa a ceea ce este posibil, precum şi a ceea ce nu este posibil
3. distinge între cuvinte, tonul pe care sunt spuse şi limbajul nonverbal care însoţesc cuvintele respective. 
4. sumarizează, parafrazează, reia şi repetă ceea ce spune persoana respectivă pentru a asigura un nivel ridicat de claritate şi comprehensiune 
5. încurajează, acceptă, explorează şi întăreşte exprimarea de către celălalt a sentimentelor, percepţiilor sale, a crezurilor pe care le exprimă şi a sugestiilor pe care le afirmă, relativ la situaţia dată. 
6. integrează diversele aspecte ce apar în conversaţia de coaching şi le dezvoltă pe baza ideilor şi sugestiilor persoanei. 
7. „pune punctul pe i” sau, altfel spus, înţelege esenţa a ceea ce comunică individul aflat în coaching şi îl ajută pe acesta să observe lucrurile importante, şi evită astfel să se angajeze în povestiri lungi şi prea amănunţite 
8. permite persoanei să „cureţe” situaţia, fără să critice sau să susţină anumite faţete, sprijinind astfel înaintarea spre pasul următor în rezolvarea unei situaţii.

(c) Magda Bunea

De altfel, ascultarea activă este capacitatea pe care participanţii o antrenează şi o îmbunătăţesc pe tot parcursul atelierelor NESTworking™, prin procedeele specifice de tip double loop learning.