5 oct. 2011

haiku herăstrăul, că vine iarna

toamnă.
în soare, frunze uscate
tremură deja.

MB

*herăstăru, s.n., vezi ferăstrău