20 feb. 2012

comunic, deci performez


În orice profesie, a fi competent înseamnă să ai şi să dezvolţi trei seturi de capacităţi:
  • cognitive: să deţii cunoştinţele necesare domeniului de activitate
  • tehnice: să ai abilităţile specifice practicării meseriei respective
  • comunicaţionale: să fii capabil să interacţionezi eficace cu ceilalţi
Societatea moderna (înţelegând prin modernă perioada industrială) a pus accent preponderent pe primele două aspecte în asigurarea unei munci de calitate. 
O dată cu trecerea la tehnologii sofisticate, angajatul a devenit ceea ce Peter Drucker a numit ”the knowledge worker” - cel care foloseşte în principal informaţii la locul de muncă. 
Pentru performanţă, o astfel de persoană are nevoi specifice în gestionarea şi îmbunătăţirea schimburilor informaţionale - a comunicării.

In faza de inceput a industrializarii, a fost considerat ca exista doua interactiuni specifice la locul de munca: 'persoană – maşină' si 'persoană – persoană', cu patru caracteristici comune:
  1. intenţionalitatea activităţii
  2. învăţarea în timpul prestaţiei
  3. controlul procesului
  4. sincronizarea comportamentulu

S-a dovedit, însă, că interacţiunea dintre doi oameni este cu mult mai complexă şi modelul trebuie completat din perspectiva altor aspecte, extrem de importante, care pot determina eşecul în comunicare, chiar dacă ”eu îţi spun şi tu asculţi”...