5 nov. 2016

Coaching Integral (AQAL)/Modele de coaching 11


Una din multele cărți ale lui Ken Wilber are titlul ”Viziunea integrală: Scurtă introducere la demersul revoluționar de abordare integral a vieții, a lui Dumnezeu, a Universului și a orice”/ "The Integral Vision: A Very Short Introduction to the Revolutionary Integral Approach to Life, God, the Universe, and Everythinghttp://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=mikthemen-21&l=as2&o=2&a=1590304756"/titlul în franceză este Le livre de la Vision Intégrale. Relier épanouissement personnel et développement durable; o altă carte a lui este „Scurtă istorie a tuturor lucrutilor/a orice”/ "A Brief History of Everything http://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=mikthemen-21&l=as2&o=2&a=1590304500"/titlul în franceză este  Une brève histoire de tout*.

În mod evident o persoană care are ambiții mari, Wilber a căutat să creeze o hartă ”all-inclusive” a potențialului uman. Astfel, el a observat că sutele de sisteme și modele ale potențialului uman pe care le-a cercetat pot fi reduse la 5 elemente simple:  CADRANE, STADII, LINII, STĂRI ȘI TIPURI. Wilbur a realizat ceea ce e cunoscut sub numele modelul AQAL/ ("All Quadrants, All Levels ...)/ - modelul integral.
 
El a grupat aceste modele astfel încât să reflecte indivizi (perspectiva psihologiei) și  grupuri (perspectiva sociologiei), și să se raporteze la individ sau la grup și din interior (subiective), și din exterior (obiectiv).  Punând împreună aceste două dimensiuni (individ-grup și interior-exterior) el a creat modelul CADRANELOR. Acesta descrie cele patru domenii fundamentale de dezvoltare. O abordare integrală a unei situații (în care se găsește o persoană) presupune implicarea în toate cele patru domenii.Un exemplu de abordare integrală cu modelul CADRANELOR  este Leadershipul integral cu cel patru domenii: Inner States/Individual interior; Behaviour/Individual exterior; Culture/collective interior; Systems/Structure/collective exterior.

STADIILE conștienței reprezintă diverse niveluri de dezvoltare. Un exemplu de stadii din cadranul Individual interior, folosit în dezvoltarea leadership-ului, este modelul  ”Cele 7 transformări ale leadership-ului”, acestea fiind: oportunistul, diplomatul, expertul, realizatorul, individualistul, strategul, alchimistul. Eficacitatea leadership-ului este cea mai mică în cazul oportunistului și cea mai mare în cazul alchimistului.**

LINIILE de dezvoltare descriu diferitele tipuri de inteligență – cognitivă, emoțională, muzicală, kinestezică etc. – care pot să fie cultivate, să crească și să se dezvolte pe parcursul stadiilor, pentru că poți avea un nivel bun pe un tip de inteligență, dar poți avea nevoie să dezvolți altele.

STĂRILE principale de conștiență sunt starea de veghe, de visare și somnul adânc – altele pot fi stările de meditație, stări alterate (induse cu ajutorul medicamentelor), sau stări corespunzătoare experiențelor extreme. Spre deosebire de STADII, care sunt achiziții care rămân și pe care construim, STĂRILE sunt temporare, apar și dispar.

TIPURILE se referă la itemi care pot fi prezenți , practice, în orice stadiu sau stare. Un instrument mult utilizat pentru stabilirea tipurilor este MBTI/Myers-Briggs Type InventoryMulţumiri Dr. Mike Munro Turner pentru permisiunea de a prelua textul de mai sus.
http://www.mikethementor.co.uk

Copyright pentru imagine Dr. Mike Munro Turner
Copyright pentru prezenta variantă în limba română Magda Bunea. 
Conform Legii drepturilor de autor, orice preluarea - integrală sau parţială - a acestui text este interzisă fără acordul scris al autorului traducerii.………………………………………………..

*Pentru o mai clară înțelegere a titlurilor, am pus și versiunile folosite de către traducătorii francezi.

** Nota mea: E instructiv de observat că primele 4 stadii centrează activitatea de a conduce pe cel care conduce –  Cum pot EU să supraviețuiesc aici? Cum mă potrivesc EU în organizația pe care o conduc? Păi EU cine sunt?! Am EU succes? – al 5 lea creează un echilibru între eu si ceilalți: Cine sunt EU cu adevărat?, al 6-lea trece la integrarea cu ceilalți: Ce putem face împreună ca să marcăm o diferență? Abia în al 7-lea stadiu – De ce are nevoie planeta? -  e vorba de a conduce organizația astfel încât să contribuie la crearea unui viitor bun pentru oameni și planet.