3 feb. 2015

''rezistenţa interioară la schimbarea exprimată''

Inner Game are ca valoare centrală mobilitatea atentă (specifică Eului 2, the doer, cel creativ, cel care duce la dezvoltare, practic, nelimitată) – tocmai ca metodă de a depăşi ”conformitatea” ne-atentă (impusă de Eul 1, the teller, cel care clamează şi menţine credinţe autolimitative).

Sesiunile de coaching cu Inner Game au drept obiectiv creşterea nivelului de conştientizare - a propriilor comportamente, sentimente şi gânduri, a situaţiei, a opţiunilor, a rezultatelor posibile; creşterea nivelului de încredere în sine, în capacitatea de e fi creativ, de a asuma responsabilitatea alegerilor pe care le facem; creşterea numărului de variante ale posibilului pe care le putem proba (sic!).

                                                                                                        source: www.performanceconsultants.com

Toate aceste trei direcţii de lucru se bazează pe antrenarea unei deprinderi aparent la îndemână, dar, în fapt, cu mari carenţe de aplicare: ATENŢIA. Din păcate, deseori această carenţa e vizibilă şi la antrenor! Preocupaţi de the big question, specialiştii în activitatea de coaching pierd uneori din vedere uneltele simple prin care Socrate însuşi îşi ajuta con-vorbitorii. E de observat că atenţia e fundamentul oricărui demers de tip GROW.

Coaching cu metoda Inner Game - studiu de caz.