18 aug. 2013

GENIUS (modele de coaching / 5)


Genius este format din iniţialele cuvintelor:
Goals, Energy, Nurture, Inhibitors, Utopia, Steps

Goals/obiectivele

Primul pas este stabilirea obiectivelor. Este o etapă esenţială din multe motive, dar, în principal, obiectivele sunt un fel de ”adu-ţi aminte” ce facem aici şi ce nevoi avem de rezolvat, fiind totodată un reper privind măsura în care conversaţia este relevantă pentru atingerea obiectivului respectiv.

În cadrul modelului GENIUS trebuie stabilite trei tipuri de obiective:
  1. Obiectivul aspiraţional pentru întreg contractul de coaching. ”Ce trebuie obţinut neapărat la finalul programului de coaching?” Trebuie să fie un ţel foarte ambiţios, care să facă accesabile teritorii noi pentru client şi să fie totodată şi aspiraţional.
  2. Obiectivele fiecărei sesiuni de coaching. ”Ce trebuie să obţinem la finalul unei întâlniri pentru a contribui în mod direct la realizarea obiectivului aspiraţional?”
  3. Obiectivele planului de acţiune. ”Ce este nevoie să facă clientul până la sesiunea următoare pentru a progresa spre împlinirea obiectivului aspiraţional?”

Acest demers în trei paşi de a seta obiectivele oferă clientului o tehnică accesibilă, dar consistentă de a face să se întâmple lucruri şi, totodată îi dă posibilitatea să înţeleagă cu claritate pentru ce au nevoie să facă acele lucruri. Aptitudinea cheie a unui coach este aceea de a gestiona şi a pune în operă procesul de stabilire  a obiectivul aspiraţional, dar întreg acest proces se bazează pe încrederea în capacitatea clientului de a alege şi a urma ceea ce e cel mai bine pentru el. 

Energy/energia

După ce au fost stabilite obiectivul aspiraţional şi cel (sau cele) din fiecare sesiune de coaching, etapa ce urmează în modelul de coachingGENIUS este observarea adecvării energiei clientului la scopul ales. Vor să obţină ceva ce e greu, dar au ei energia necesară? Dorinţa de a obţine ceva şi energia de a face ceva pentru asta pot adesea să fie două lucruri destul de diferite. Clientul va fi rugat să aprecieze cam care e nivelul de energie pe care îl simte, măsurând asta pe o scară de la 1 la 10. Dacă această energie nu este la maxim, e utilă întrebarea: obiectivul ales este cu adevărat cel dorit? 

Nurture/ alimentarea

Odată stabilit obiectivul şi asumată ca resimţită în mod real energia necesară îndeplinirii lui, urmează ”alimentarea” rezervorului de oportunităţi.
Şi aceasta este o etapă a procesului de coaching în care aptitudinea coach-ului de a asculta şi de a pune întrebări este pusă în joc, dar, în aceeaşi măsură, capacitatea sa de brainstorming: încurajarea gândirii creative, generare de variante cu totul diferite de cele pe care e obişnuit să le încerce ”în curtea lui”.
Practic, această secvenţă de coaching trebuie să gestionată ca şi o sesiune de brainstorming clasică: coach-ul trebuie să ”scoată” tot felul de idei de la client, să nu îl invite pe acesta să le analizeze prea devreme din punct de vedere al realizabilităţii lor, să stabilească însă împreună cu acesta care sunt parametrii în care să se încadreze o idee pentru a fi utilă atingerii obiectivelor, să convină cu persoana respectivă asupra câtorva opţiuni şi să exploreze împreună cum ar fi implementarea şi efectele lor.
E un moment în care poate fi folosită cu succes metoda lui Eduard de Bono, Six Thinking Hats: informaţie, emoţie, negativitate, pozitivitate, sentimentul de bine, gândirea inovatoare, procesul gândirii. Fiecare idee este revăzută, re-proiectată şi translatată în acţiunile necesare transpunerii în act, acţiuni care sunt şi ele prioritizate. 

Inhibitors/inhibitorii

Este etapa în care e necesar să fie analizate acţiunile asupra cărora s-a convenit anterior cu clientul şi să fie identificate acele aspecte care pot opri punerea în fapt. 
Ce te poate împiedica să faci asta? 
E o abordare de coaching foarte puternică pentru că scoate la iveală ”negativele” şi permite lucrul cu clientul pentru ca acesta să stabilească ce va face dacă apar – să aibă un plan B care să-i dea posibilitatea să meargă mai departe în realizarea a ceea ce şi-a propus. Cu toţii ne pricepem grozav de bine să planificăm o viaţă perfectă. Dar din păcate viaţa nu e perfectă. De aceea este important să anticipăm ce ne poate împiedica – inhibitorii – şi să fim pregătiţi să administrăm asemenea situaţii astfel încât să devină pozitive, să ne ajute chiar să mergem mai departe.
Ca urmare, este extrem de util ca în această etapă să revedem lista acţiunilor alese în faza ”alimentării” cu variante, şi să vedem în ce măsură pot fi revizuite pentru a încorpora şi inhibitorii reali, şi ce e de făcut în acele cazuri.

Utopia/utopia

Utopia este, prin definiţie, acel loc în care toate sunt perfecte. Este locul unde clientul îşi imaginează rezultatul final. De aceea, în această etapă este util să fie folosite de către coach tehnici neuro-lingvistice – vizual, auditiv, kinestezic – pentru a imagina, verbal sau în scris, cum va fi el şi viaţa lui când ţelul pe care şi l-a propus va fi atins.
Acesta este un instrument foarte puternic pentru a face ca rezultatul să devină real – este ceea ce transformă aspiraţia în realitate. De îndată ce obiectivul arată ca fiind real, el devine real.Stabilirea şi scrierea obiectivelor este partea esenţială în rolul coach-ului de a sprijini clientul să înţeleagă ce îşi doreşte, şi să fie de acord să facă ceva pentru a realiza ce vrea.

Steps/paşii 

În final, sesiunea de coaching se trece în revistă şi se stabilesc paşii pe care îi va face clientul. Ce va face acesta până la întîlnirea următoare cu coach-ul? Persoana respectivă va scrie ce obiectivele planului de acţiune (Goals, punctul 3) şi va clarifica ce paşi anume are de făcut pentru a le atinge.

Mulţumiri Dr. Mike Munro Turner pentru permisiunea de a prelua textul de mai sus.
http://www.mikethementor.co.uk

Copyright pentru prezenta variantă Magda Bunea. 
Conform Legii drepturilor de autor, orice preluarea - integrală sau parţială - a acestui text este interzisă fără acordul scris al autorului traducerii.