3 oct. 2013

Facultatea de a fi


Cine şi-a pierdut o zi cât o viaţă,
S-o caute repede. Se înnoptează. Se lasă ceaţă.
Tudor Arghezi

'Adevărul este că felul de a fi al lui Arghezi
se compunea din facultatea
gata oricând de a putea fi în toate felurile,
fără să-i pese.'
Ion Caraion