10 iun. 2013

a conduce...


În concepţia lui Henri Fayol,
întemeietor recunoscut al managementului modern,
unul dintre cele cinci* elemente ce definesc managementul
apare exprimat astfel:

 "Conducere: Menţinerea activităţii în rândul personalului."
 în volumul  Managementul organizaţiilor, editura CODECS.

Textul original, în franceză, sună un pic altfel:
"Commander: c’est-à-dire faire fonctionner le personnel"

Ca şi cel în engleză: 
"Command: Managers need to implement the plan. 
They must have an understanding of the strengths 
and weaknesses of their personnel."

Interesant că, varianta în română,
cu derapajul ei lingvistic,
propune un pârleaz (ca să traduc neaoş "short-cut") de mare folos:
când conduci (bine), oamenii fac (mereu) activitatea (anume)
care îi e necesară organizaţiei 
pentru a-şi îndeplini misiunea şi a-şi urma viziunea -
pe scurt, a conduce înseamnă
a duce (a face să meargă) pe cine, ce, cum, unde trebuie.

De unde obţinem o foarte bună întrebare pentru un lider:
Cum menţii activitatea în rândul personalului?!

*Iata cele cinci elemente ale managementului.
aşa cum au fost formulate de Fayol, acum aproape un secol.
Dar se poate spune că, între timp, 
constituenţii au devenit mai importanţi decât formulele,
mai ales în perspectiva relaţiei cu angajaţii 
în contextul trecerii de la "industrializare" la "tehnologizare".

Administrer, c’est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler.

  • Prévoir ; c’est-à-dire scruter l’avenir** et dresser le programme d’action ;
  • Organiser ; c’est-à-dire constituer le double organisme, matériel et social, de l’entreprise ;
  • Commander ; c’est-à-dire faire fonctionner le personnel ;
  • Coordonner ; c’est-à-dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts ;
  • Contrôler ; c’est-à-dire veiller à ce que tout se passe conformément aux règles établies et aux ordres donnés. 

**Carevasăzică, ia să scrutăm noi viitorul :)

postări cu legătură (!)
the quality employee 
the manager's secret
a true leader communication